Gran Canet Beach Resort

Wyj?tkowy styl ?ycia ...

Pozwól, ?e przedstawimy Ci "Canet Beach Resort", ekskluzywny kompleks, w którym mo?esz cieszy? si? jednym z ostatnich nieodkrytych zak?tków Morza ?ródziemnego. Niezwyk?a lokalizacja na wybrze?u Walencji.

Wysoka jako??, wysoki standard, w otoczeniu niezrównanych widoków panoramicznych i rewelacyjnych wyko?cze?. Ta luksusowa inwestycja mieszkaniowa pozwoli Ci cieszy? si? esencj? Morza ?ródziemnego, wyj?tkowym stylem ?ycia, o którym nie sposób nie marzy?. Bez w?tpienia najlepsze miejsce na za?o?enie nowego domu, Twoim celem jest mieszka? przez ca?y rok lub w domu z dala od domu.

"Canet Beach Resort" znajduje si? w pobli?u piaszczystej pla?y i mariny Canet de Berenguer w Walencji.

Ta ekskluzywna wspó?czesna inwestycja mieszkaniowa oferuje wspania?e widoki i jest w ca?o?ci elegancka. Dzi?ki wysokiej jako?ci wyko?czeniom i oznaczeniom ka?dy dom ma du?e tarasy, które s? doskonale po??czone z g?ównym salonem, wype?niaj?c ?wiat?em wn?trza. Ka?dy dom sprzedawany jest w pe?ni wyposa?ony w sprz?t AGD, o?wietlenie, automatyczne rolety w sypialniach wraz z szafami wn?kowymi. ?azienki s? w pe?ni wyposa?one i posiadaj? ogrzewanie pod?ogowe. Jako opcjonalne dodatki mo?na doda? wewn?trzne rolety okienne, a w ramach wybranych w?a?ciwo?ci na pi?trze mo?na zainstalowa? wanny z hydromasa?em na balkonach.

A teraz, aby doda? do wspó?czynnika WOW ...:

Imponuj?ce pomieszczenia ogólnodost?pne o powierzchni oko?o 7600m2 pozwalaj? cieszy? si? du?ym wyborem udogodnie?; Niesamowity basen inspirowany pla??, otoczony egzotycznymi ogrodami ja?minu, cytryny, tropikalnych palm i drzew pomara?czowych, który zapewni poczucie ca?kowitego spokoju. I nie zapominaj?c o najm?odszych ... basen dla dzieci i plac zabaw s? obj?te wszystkimi odpowiednimi ?rodkami bezpiecze?stwa, które s? spe?nione.

G?ówna brama wjazdowa znajduje si? od po?udniowej strony zabudowy i korzysta z us?ug portiera. Znajdziesz tu równie? dwa korty do padla / tenisa, na których przez ca?y rok mo?esz cieszy? si? dobr? gr? z rodzin? i przyjació?mi. Dodatkow? atrakcj? jest to, ?e ca?a przestrze? pod budynkiem to du?y teren rekreacyjny, który jest dost?pny do u?ytku.

Po pó?nocnej stronie osiedla znajduje si? ekskluzywna si?ownia wyposa?ona w najnowocze?niejsze urz?dzenia i sprz?t treningowy, promuj?cy zdrowy i sprawny styl ?ycia. Po m?cz?cym dniu w mie?cie warto zrelaksowa? si? w pi?knym spa, a nast?pnie skorzysta? ze strefy relaksu, w której przyjaciele i s?siedzi mog? spotka? si? i wypi? razem drinka.

I na dodatek! ... ekskluzywny taras na dachu na 20. pi?trze z gastro-barem i basenem infinity z widokiem na Morze ?ródziemne i wewn?trzny krajobraz górski.

Dogodna lokalizacja kompleksu pozwala na spacer na pla?? w zaledwie 10 minut przyjemn? i bezpieczn? ?cie?k? obok chronionego obszaru zielonego, który nale?y do rzeki Palancia. Ten park przyrody oferuje równie? niesamowite malownicze szlaki turystyczne wzd?u? wybrze?a. Na pla?y Canet znajduje si? pi?kna promenada wysadzana palmami, przysta? i wiele restauracji, w których mo?na delektowa? si? fantastycznymi daniami kuchni ?ródziemnomorskiej.

Dodatkowym bonusem dla rodzin, które chc? przenie?? si? tutaj na sta?e, jest dwuj?zyczna szko?a Canet, która znajduje si? zaledwie kilka kroków od kompleksu, zapewniaj?c wygod? w codziennej logistyce ?ycia rodzinnego.

 

Na co czekasz? Zarezerwuj wizyt? ju? dzi?!

Reformowany apartament na wybrzeżu Walencji

169.000 €
Piękne nowo wyremontowane designerskie mieszkanie na sprzedaż na 3 piętrze z dużym tarasem i miejscem parkingowym (kompleks obok), w Puebla de Farnals Playa. Nieruc...

Piękny nowoczesny apartament Beach Resort Canet

410.000 €
Pozwól nam przedstawić Ci "Canet Beach Resort", ekskluzywny kompleks, w którym możesz cieszyć się jednym z ostatnich nieodkrytych zakątków Morza Śródziemnego. Niezwy...

Unikalny apartament Beach Resort Canet

654.000 €
Pozwól nam przedstawić Ci "Canet Beach Resort", ekskluzywny kompleks, w którym możesz cieszyć się jednym z ostatnich nieodkrytych zakątków Morza Śródziemnego. Niezwy...

Unikalny apartament Beach Resort Canet

680.000 €
Pozwól nam przedstawić Ci "Canet Beach Resort", ekskluzywny kompleks, w którym możesz cieszyć się jednym z ostatnich nieodkrytych zakątków Morza Śródziemnego. Niezwy...
Czy wiesz już, jaki dom zamierzasz kupić?
Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy Twój idealny dom.
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
© 2024 Unique Homes Moraira - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema
Zarządzaj zgodą

Używamy własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich do personalizacji witryny, analizy naszych usług i wyświetlania reklam opartych na Twoich nawykach i preferencjach przeglądania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Polityka plików cookie

Akceptuj pliki cookie Konfiguracja Odrzuć pliki cookie